Privacy statement

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met aaneen. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe aaneen met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met aaneen. Hoe ver je relatie met aaneen gaat, bepaal je grotendeels zelf. Als je als medewerker van een bedrijf dat een zakelijke relatie heeft met aaneen actief deelneemt aan activiteiten van aaneen, op welke manier dan ook, dan zullen wij je ook vaker benaderen met daaraan gerelateerde vragen, informatie of kennisuitwisseling. Daarnaast worden gegevens van zakelijke relaties verwerkt om de samenwerking te kunnen faciliteren. Zo kunnen je contactgegevens gedeeld worden met andere leden, en kun je benaderd worden voor activiteiten en informatie over aaneen. Als je geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kun je dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van je gegevens stopzetten. Als je je via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van aaneen (bijvoorbeeld een bijeenkomst of een aanvraag voor bepaalde informatie) of gebruikmaakt van onze diensten, dan kunnen wij je gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Als je organisatie samenwerkt met aaneen dan worden je gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de samenwerking of op grond van de wet. Daarnaast heeft aaneen een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, bijwonen event etc.), aanvullende informatie te sturen over aaneen zolang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we je om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft aaneen nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig emailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het afnemen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij aaneen afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van ons bedrijf beter kunnen invullen.

Gegevens over gebruik van onze websites en cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor (statistische) analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren en om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van tracking cookies. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt aaneen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Beveiliging van gegevens

Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt, hebben we versleuteling ingeschakeld op onze website. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer tussen jou en de webservers onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben.

Uitnodigingen en overige mailings

Als je namens je organisatie contact hebt met aaneen, deelneemt aan een activiteit van aaneen of als je informatie aanvraagt, zullen we je e-mailadres gebruiken om je op onregelmatige basis te informeren over relevante workshops, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast heeft aaneen enkele mailinglists rond specifieke onderwerpen waaraan we je toe kunnen voegen op eigen verzoek, of omdat dit voortkomt uit activiteiten in het kader van de relatie die je hebt met aaneen. Je kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door je direct af te melden van een mailinglist of contact op te nemen met ons (secratariaat).

Verstrekking aan derden

aaneen verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van aaneen bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT- beheerder).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

Je kunt ons schriftelijk,of per e-mail op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres. Als je meer informatie wilt over aaneen, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Om je identiteit te controleren vragen wij je om je IP-adres en een kopie van je identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder. aaneen postbus xx 3821 XX Leusden info@aaneen.solutions

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. aaneen adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 30-10-2018.

Heb je vragen over ons privacystatement?

Neem dan gerust contact met ons op, we maken hier graag tijd voor.